Stor pris for bærbar ultralyd

Friday 24 Feb 17

Contact

Jørgen Arendt Jensen
Head of Section, Professor, Ph.D., Dr.Techn.
DTU Health Tech
+45 45 25 39 24

Contact

Erik Vilain Thomsen
Head of Division, Professor
DTU Health Tech
+45 45 25 57 66

Contact

David Bue Pedersen
Senior Researcher
DTU Construct
+45 45 25 48 10

Ved EliteForsk-konferencen den 23. februar uddelte Innovationsfonden fem nyindstiftede priser. Fire nuværende og tidligere DTU’ere var blandt modtagerne.

Ved uddelingen af EliteForsk-priser på Glyptoteket i København den 23. februar uddelte Innovationsfonden fem nye priser inden for tre kategorier: Grand Solutions, Årets Innovatør, Årets Talenter.

I en pressemeddelelse skriver fonden, at priserne uddeles til exceptionelle individer der har udmærket sig inden for hver deres felt, og at vinderne hyldes for deres innovative ideer, inspirerende forskning og bidrag til samfundet.

”Bedre udnyttelse af vores forskning kræver investeringer i det, som ingen endnu har skabt. Og det er Innovationsfondens fokus. Derfor er jeg glad for, at vores fem priser alle går til mennesker og projekter, der fremmer erhvervslivet og påvirker vores samfund og måden, vi lever på”, siger Peter Høngaard Andersen, direktør i Innovationsfonden.

Grand Solutions

Professor Jørgen Arendt Jensen fra DTU Elektro og Erik Vilain Thomas fra DTU Nanotech modtager Innovationsfondens Grand Solutions-pris, og modtager i den forbindelse en million kroner til deres forskning og et grafisk kunstværk af fotograf Nicolai Howalt.

De to DTU-forskere modtager prisen på baggrund af et projekt, hvor de har udviklet en ny måde at foretage ultralydsscanninger på; en bærbar ultralydsscanner, som kan bruges på hospitalet, i ambulancen, hos lægen eller hjemme hos patienten. Samtidig koster den en tiendedel af en konventionel scanner, er nemmere at bruge og giver bedre billeder. Det medfører besparelser, bedre diagnosticering og kortere ventetid.

Innovationsfonden skriver bl.a. i deres motivation for indstillingen:

”Projek­tet har udviklet radikalt nye metoder til ultralydsbilledannelse. Specielt bemærkes det, at  Jørgen Arendt Jensen har spillet en nøglerolle i udvikling af algoritmerne til billeddannelse, mens Erik Vilain Thomsen har været ansvarlig for udviklingen af scannerhoveder til række-søjlescanning. Endvidere har der været et tæt samarbejde med BK Ultrasound. Dette har tilladt yderligere innovation hos andre kommercielle danske aktører. Der er lagt speciel vægt på den konkrete og dokumenterbare værdiska­belse og det effektive samarbejde mellem forskning og erhvervsliv.”

Læs mere om Jørgen Arendt Jensens og Erik Vilain Thomsens nye ultralydsscanner i nedenstående artikler fra det kommende nummer af DTU’s magasin Dynamo:

Ultralydsscanneren bliver bærbar

Ren præcision

Hør interview med vinderne på P1

Årets Talenter

To DTU’ere er blandt de tre modtagere af Årets Talenter, der modtager en personlig hæderspris på 50.000 kr. samt et grafisk kunstværk af fotograf Nicolai Howalt.

Ph.d.-studerende Qi Hu fra DTU Fotonik har bidraget til udviklingen af en industriel vindhastighedsmåler med en unik målepræcision og rækkevidde i forhold til, hvad der hidtil har været på markedet. Det betyder, at vindmøllerne vil kunne producere mere strøm, fordi mere præcise vindmålinger betyder bedre udnyttelse af optimale vejrforhold.

Innovationsfonden skriver bl.a. i deres motivation for indstillingen:

”Qi Hus arbejde har ført til vigtige og videnskabeligt overraskende konklusioner, som han har dokumenteret ved en lang række publikationer i velrenomerede journals. Udover den videnskabelige kvalitet i Qi Hu’s arbejde har han udvist stærk kommerciel forståelse, og hans arbejde har haft stor forretningsmæssig effekt for Windar Photonics A/S, idet hans opdagelser er helt centrale i virksomhedens produkter i dag. Det er bemærkelsesværdigt, at resultater fra et ErhvervsPhD-projekt allerede er implementeret. I Qi Hu’s ErhvervsPhD-periode er Windar Photonics blevet noteret på London Stock Exchange med en børsnoteret værdi på et tocifret millionbeløb.”

Læs mere om Windar Photonics 

Forsker David Bue Pedersen fra DTU Mekanik har i sit arbejde med at udvikle løsninger til 3D-printning af støbeforme til legoklodser skabt mulighed for hurtig og billig produktion hos LEGO. Dele af løsningerne er klar til implementering i LEGO, mens andre er under patentering.

Innovationsfonden skriver bl.a. i deres motivation for indstillingen:

”David Bue Pedersen har i sit arbejde udvist stærk kommerciel forståelse og fremstår som en stærk kandidat, der skubber grænsen for teknologien og skaber flotte industrielle resultater. David Bue Pedersen har demonstreret forskningshøjden i sine resultater ved en lang række publikationer og har modtaget en best paper award ved en international konference i 2016. Han har i tillæg hertil bidraget med sin forskningsfaglighed i vejledningen af flere ph.d.-studerende og har også vist sin kommercielle forskningsfaglighed og – forståelse via en række opnåede forskningsbevillinger til projektsamarbejder mellem universiteter og diverse private virksomheder.”

Læs mere: Best paper award til David Bue Pedersen

Årets Innovatør

Prisen for Årets Innovatør gik til Mads Tvillinggaard Bonde, som startede virksomheden Labster mens han studerede på DTU. Mads Tvillinggaard Bonde er i dag adjungeret lektor på Københavns Universitet, som også har indstillet ham til prisen. Han modtager en personlig hæderspris på 250.000 kr. og et grafisk kunstværk af fotograf Nicolai Howalt.

LABSTER har designet virtuelle og interaktive laboratorier, som kan bruges i forbindelse med undervisning. Ved at kombinere elementer fra spil, laboratorieforsøg og klassisk undervisning, har man gjort undervisningen bedre og giver studerende mulighed for at lave forsøg med udstyr, der ellers ikke er til rådighed. 

Labster bruges i dag på over 150 universiteter og institutioner verden over, herunder DTU, Københavns Universitet, Harvard Medical School, ETH Zürich og MIT.

Læs mere: DTU-dimittend vinder fornem design award

Virtuelt laboratorie gør læring til en leg

News and filters

Get updated on news that match your filter.